image
hl1
Ramowy rozkład dnia w grupie dzieci młodszych  
6:30 – 8:00 Schodzenie się dzieci. Zabawy służące  realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci (konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, aktywność w kącikach zainteresowań).
8:00 – 8:45  Zabawy samodzielne
8:45 – 9:00 Gimnastyka poranna/ poranna zabawa ruchowa. Czynności higieniczno – porządkowe, przygotowanie do śniadania
9:00 – 9:30 Śniadanie
9:30 – 10:00 Zajęcia dydaktyczne według przyjętego programu wychowania przedszkolnego z całą grupą(długość zajęć dostosowana do możliwości dzieci)
10:00 – 11:15 – Spacery, zabawy na świeżym powietrzu, zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe i ogrodnicze
11:15 – 11:30 Czynności higieniczno – porządkowe w sali, przygotowanie do obiadu
11:30 – 12:00 Obiad
12:00 – 12:45 Odpoczynek: relaksacja, bajkoterapia, muzykoterapia
12:45– 13:15 Zabawy samodzielne
13:15- 13: 30 Czynności higieniczno – porządkowe, przygotowanie do podwieczorku
13: 30- 14:00  Podwieczorek
14:00 – 16:30 Aktywność ruchowa na placu zabaw. Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości, słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej, czytanie fragmentów książek, zabawy w kole, zabawy stolikowe, zabawy samodzielne według zainteresowań dzieci. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna. Ćwiczenia artykulacyjne, ortofoniczne, słuchowe. Porządkowanie sali. Rozchodzenie się dzieci.

 

 
           Ramowy rozkład dnia w grupie dzieci starszych
6:30 – 8:00 Schodzenie się dzieci. Zabawy służące  realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci (konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, aktywność w kącikach zainteresowań)
8:00 – 8:45  Zabawy samodzielne
8:45 – 9:00 Gimnastyka poranna/ poranna zabawa ruchowa. Czynności higieniczno – porządkowe, przygotowanie do śniadania
9:00 – 9:30 Śniadanie
9:30 – 10:15 Zajęcia dydaktyczne według przyjętego programu wychowania przedszkolnego z całą grupą(długość zajęć dostosowana do możliwości dzieci)
10:15 – 11:15 – Spacery, zabawy na świeżym powietrzu, zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe i ogrodnicze
11:15 – 11:30 Czynności higieniczno – porządkowe w sali, przygotowanie do obiadu
11:30 – 12:00 Obiad
12:00 – 12:45 Odpoczynek: relaksacja, bajkoterapia, muzykoterapia
12:45– 13:15 Zabawy samodzielne
13:15- 13: 30 Czynności higieniczno – porządkowe, przygotowanie do podwieczorku
13: 30- 14:00  Podwieczorek
14:00 – 16:30 Aktywność ruchowa na placu zabaw. Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości, słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej, czytanie fragmentów książek, zabawy w kole, zabawy stolikowe, zabawy samodzielne według zainteresowań dzieci. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna.  Ćwiczenia artykulacyjne, ortofoniczne, słuchowe. Porządkowanie sali. Rozchodzenie się dzieci.

Ramowy Rozkład Dnia dzieci młodsze

Ramowy Rozkład Dnia dzieci starsze