image
hl1
SYLWETKA NAUCZYCIELA NASZEGO PRZEDSZKOLA
NAUCZYCIEL PRZEDSZKOLA JEST:
 
Empatyczny – odznacza się taktem pedagogicznym, wrażliwością, chęcią niesienia pomocy, z uśmiechem odnosi się do innych.
Otwarty – podatny na zmianę, poszukujący bardziej efektywnych sposobów pracy z dziećmi, pełen inicjatyw i pomysłów w nawiązywaniu wzajemnych relacji między nim a dzieckiem, rodzicami czy innymi osobami.
Odpowiedzialny – jest rzetelny i systematyczny, zaangażowany w prace na rzecz placówki, podejmuje dodatkowe działania i dokonuje oceny ich realizacji.
Komunikatywny – umie i lubi współpracować w zespole, potrafi dzielić się swoimi osiągnięciami z innymi, potrafi wyrazić swoje zdanie, ale także słuchać innych, aktywny w kontaktach z rodzicami.
Kompetentny – posiada dużą wiedzę psychologiczną, pedagogiczną i metodyczną, stale aktualizowaną, a także szerokie, ogólne zainteresowania
Twórczy  – jest operatywny, dynamiczny, elastyczny, śmiały we wdrażaniu nowych pomysłów.
 
Nasza kadra: